Dane osobowe

Szanowni Państwo,

celem realizacji obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej  RODO), chcielibyśmy poinformować Cię, o zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych, w związku z łączącymi nas relacjami (wypełnianie formularzy kontaktowych i rezerwacyjnych, dodawanie komentarzy, zakupy w sklepie online i inne).

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem Twoich danych osobowych jest ZaKładka sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Józefińska 2, 30-529 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000321208, NIP: 5222907536, REGON: 141694766, adres e-mail: manager@zakladkabistro.pl, tel. 12 442 74 42, dalej: Administrator.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

[Klauzula informacyjna dla Klientów ZaKładka sp. z o.o]

Klauzula informacyjna dla odbiorców korespondencji elektronicznej

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z formularza kontaktowego